# جدول_کمبود_آب

جدول

1-نام دریای جنوب ایران (4حرف)                                                 2-باران برعکس (5حرف) 3-گلستان...........باب دارد.(3حرف) 4-پدر به عربی(2حرف) 5-نام شهر زلزله زده در استان کرمان(2حرف) 6-مغز(2حرف) 7-کسی که نان می ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 8 بازدید